10 maja 2023

Po wielomilionowej  inwestycji z 2021 roku przyszedł czas na kolejną. W zakładzie produkcyjnym Steuler w Höhr-Grenzhausen powstaje nowy 80-metrowy piec, który będzie pracował w temperaturze od 1430 do 1650°C. Zastąpi on trzy działające w sposób nieciągły piece wahadłowe, które są znacznie mniej wydajne niż działający w sposób ciągły model tunelowy. Ma to szczególne znaczenie w produkcji materiałów o wysokiej wartości. Ta inwestycja to kolejny krok w stronę zwiększenia efektywności energetycznej produkcji cegieł ogniotrwałych w perspektywie długoterminowej. Dzięki tej inwestycji Steuler zwiększa swoją zdolność produkcyjną materiałów ogniotrwałych o około 15 000 ton rocznie. Zwiększenie mocy produkcyjnych stało się konieczne ze względu na rosnące zamówienia ze strony przemysłu stalowego, który przechodzi zieloną transformację i, w którym grupa Steuler uważana jest za lidera technologicznego (w kwestii powłok). Aby nie zagrażać bieżącej produkcji, prace budowlane odbywają się w różnych, ściśle ze sobą skoordynowanych podsekcjach. Dopiero po zainstalowaniu i pomyślnym uruchomieniu nowego pieca (prawdopodobnie w listopadzie 2023 r.) jeden ze starych pieców wahadłowych zostanie zamknięty i zdemontowany. W jego miejsce powstanie później suszarka tunelowa, która będzie wykorzystywała ciepło odpadowe z nowego pieca i będzie wstępnie suszyć produkty. Przemyślane ustawienie dwóch jednostek jedna za drugą pozwoli w przyszłości na efektywne i wydajne napełnianie pieca. Zakończenie całego projektu planowane jest na marzec 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na https://www.steuler.de/en/media/news/article/the-next-multi-million-investment-at-steuler-casts-its-shadow-ahead.html