• Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Absorber IOS w chłodni

 • Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Strefa górnego odkraplania

 • Elektrownia Matra, rok 2021

  Strefa wlotu gazów

 • Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Strefa dolnego odkraplania

 • Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Komin

 • Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Stożek - gumowanie

 • Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Stożek - gumowanie

 • Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Gumowanie komina wylotowego

 • Elektrownia Matra, realizacja rok 2021

  Strefa wylotowa przed kominem

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS 

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS 

 • El. Jaworzno III

  Realizacja prac - modernizacja powłok w absorberze i kanałach spalin IOS

 • EDF EC Kraków / Polska

  Prace w absorberze

 • EDF EC Kraków / Polska

  Widok absorbera

 • EDF EC Kraków / Polska

  Prace w absorberze

 • EDF EC Kraków / Polska

  Kanal wlotowy absorbera - Alloy 59 

 • EDF EC Kraków / Polska

  Montaż koszy ssawnych 

 • EDF EC Kraków / Polska

  Montaż odkraplania 

 • EDF EC Kraków / Polska

  Prace w toku ... 

 • EDF EC Kraków / Polska

  Prace w toku ... 

 • EDF EC Kraków / Polska

  Prace w toku ... 

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • Fiume Santo Sardynia

  Prace wewnątrz elementów instalacji

 • El. Niederaussem, Niemcy

  Prace we wnętrzu zbiornika

 • El. Niederaussem, Niemcy

  Prace we wnętrzu zbiornika

 • El. Niederaussem, Niemcy

  Prace we wnętrzu zbiornika

 • El. Niederaussem, Niemcy

  Prace we wnętrzu zbiornika

 • El. Niederaussem, Niemcy

  Prace we wnętrzu zbiornika

 • El. Niederaussem, Niemcy

  Prace we wnętrzu zbiornika

 • El. Niederaussem, Niemcy

  Prace we wnętrzu zbiornika

 • ZA Tarnów - Wymurówka pieca

  Wieża kwasu siarkowego - ruszt samonośny 

 • ZA Tarnów - Wymurówka pieca

  Wnętrze pieca - widok końcowy

 • ZA Tarnów - Wymurówka pieca

  Wymurówka żaroodporna i kwasoodporna - prace w toku

 • ZA Tarnów - Wymurówka pieca

  Wymurówka żaroodporna i kwasoodporna - prace w toku

 • ZA Tarnów - Wymurówka pieca

  Wymurówka żaroodporna i kwasoodporna - prace w toku

 • Kazachstan - zbiornik betonowy

  Zbiornik po wykonaniu zabezpieczenia

 • Kazachstan - zbiornik betonowy

  Ściana, widok z góry podczas prac

 • Kazachstan - zbiornik betonowy

  Prace w toku - obciążniki

 • Kazachstan - zbiornik betonowy

  Na zdjęciu widoczne elementy systemu mocowania 

 • Basen w Berlinie

  Widok gotowego basenu

 • Basen w Berlinie

  Płytki ceramiczne na zaokrąglonych powierzchniach

 • Basen w Berlinie

  Prace przygotowawcze

 • Zakłady firmy CARGILL w Rosji

  Gumowanie wymienników jonitowych

 • JIFCO Jordania

  Gumowanie kondensatora

 • JIFCO Jordania

  Gumowanie wieży absorpcyjnej

 • JIFCO Jordania

  Wulkanizacja polowa aparatu

 • JIFCO Jordania

  Gumowanie aparatu

 • Chemes a.s, Humenne, Słowacja

  Projekt modernizacji IOS Elektrowni w Humenne
  Instalacja filtrów workowych
  +
  Instalacja Odsiarczania Spalin w technologii mokrej

 • Chemes a.s, Humenne, Słowacja

  Węgiel kamienny min. 1,3% S, > 90% DeSOx
  4 kotły węglowe dające w sumie 225 000 Nm3/h

 • Elektrownia SUEZ

  Gumowanie skrzynek wodnych

 • Elektrownia SUEZ

  Gumowanie skrzynek wodnych

 • Elektrownia PĄTNÓW II, dno absorbera bloku nr 9

  Wykonanie wymurówki dna (1)

 • Elektrownia PĄTNÓW II, dno absorbera bloku nr 9

  Wykonanie wymurówki dna (2)

 • Elektrownia PĄTNÓW II, dno absorbera bloku nr 9

  Wykonanie wymurówki dna (3)

 • Elektrownia PĄTNÓW II, dno absorbera bloku nr 9

  Wykonanie wymurówki dna - widok z poziomu dna 

 • Elektrownia ŁAZISKA

  Gumowanie Kanału Spalin - Linia 2 IOS

 • Elektrownia ŁAZISKA

  Gumowanie Kanału Spalin - Linia 1 IOS

 • Elektrownia ŁAZISKA

  Gumowanie Kanału Spalin - Linia 1 IOS

 • Barmek Gama, Kirikkale / TURCJA

  Wielkość zakładu: 13 x 10 MW = 130 MW

  Przepływ: (6+7) x 58.000 Nm3/h = 348.000 + 406.000 Nm3/h

  Temperatura: 220 - 450°C

 • Charqueadas / BRAZYLIA

  Projekt modernizacji IOS Elektrowni w Suezie
  Wymiana istniejących ESP na filtry workowe
  + Instalacja Odsiarczania Spalin
  w technologii mokrej

 • Charqueadas / BRAZYLIA

  Wielkość zakł. 4x80t/h, 67 bar, 480°C
  Przepływ 115.000 - 460.000 Nm³/h
  Temperatura 180 – 230 °C

 • Zbiornik siarczanu amonu w ZA Puławy

  Wymurówka na dnie zbiornika