Bekaplast
Bekaplast

BEKAPLAST - Idealne połączenie stabilności, bezpieczeństwa i odporności

Cechą szczególną systemu BEKAPLAST™ są specjalne kotwy mające kształt rozszerzających się stożków, które są umieszczone na tylne stronie płyt systemu. Tworzą one mechaniczne połączenie wykładziny z tworzywa sztucznego z betonem, a ponadto kompensują różnice w rozszerzalności cieplnej obydwu materiałów.

BEKAPLAST™ może być wielokrotnie naprawiany, ma wysoką udarność oraz odporność na korozję, także pochodzenia biologicznego. Jest odporny przy wysokich i przy niskich temperaturach, jak również niewrażliwy na gwałtowne zmiany temperatury.

BEKAPLAST™ jest od ponad 40 lat z powodzeniem stosowany w praktyce. Znajduje zastosowanie od przemysłu chemicznego, poprzez systemy odwadniania w branży komunalnej, np. przy wykonywaniu nowych wykładzin lub naprawie starych w zbiornikach i studzienkach, aż po zabezpieczanie zbiorników przemysłowych. Możliwości zastosowania BEKAPLAST™ są tak różnorodne, jak wymogi stawiane dzisiaj nowoczesnym wykładzinom.

Również w tym systemie dostępne są liczne specjalne wersje materiału.

BEKAPLAST™ HDPE: Ten materiał polietylenowy jest odporny na działanie kwasów i zasad w szerokim zakresie ich stężeń.

BEKAPLAST™ HDPE może być także dostarczany w wersji przewodzącej prąd elektryczny, gwarantowany jest też brak jego negatywnego oddziaływania na organizmy żywe

BEKAPLAST™ PP:  Ten materiał to stabilizowany wysoką temperaturą polipropylen zgodny z normą DIN 16971. Charakteryzuje się odpornością na wodne roztwory soli, alkalia i kwasy. Możliwość stosowania w stałej temperaturze do prawie 90 °C.

BEKAPLAST™ PVDF: Fluorek poliwinilidenu charakteryzujący się wysoką odpornością chemiczną i odpornością na przenikanie, stosowany szczególnie do zabezpieczenia przez działaniem węglowodorów chlorowanych.

BEKAPLAST™ PVC: Ten materiał o wysokiej udarności posiada najwyższą odporność chemiczną i dużą sztywność.

 

Z uwagi na doświadczoną kadrę projektową i wykonawczą firma Steuler jest w stanie zrealizować każde zamówienie począwszy od fazy koncepcyjno-projektowej, doboru materiałów i wykonawstwa po kompletację, montaż, uruchomienie i odbiory końcowe.

Zdolności produkcyjne określa łączna powierzchnia hal produkcyjnych - 10 tys. mkw w trzech zakładach produkcyjnych.