Bekaplast

Połączenie bezpieczeństwa i odporności

Cechą szczególną systemu BEKAPLAST™ są specjalne kotwy mające kształt rozszerzających się stożków, które są umieszczone na tylne stronie płyt systemu. Tworzą one mechaniczne połączenie wykładziny z tworzywa sztucznego z betonem, a ponadto kompensują różnice w rozszerzalności cieplnej obydwu materiałów.

BEKAPLAST™ może być wielokrotnie naprawiany, ma wysoką udarność oraz odporność na korozję, także pochodzenia biologicznego. Jest równie skuteczny zarówno przy wysokich, jak i niskich temperaturach oraz niewrażliwy na zmiany w ich zakresie.

BEKAPLAST™ od ponad 40 lat jest z powodzeniem stosowany w przemyśle chemicznym, komunalnym i przemysłowym. Możliwości BEKAPLAST™ są tak różnorodne, jak wymogi stawiane nowoczesnym wykładzinom.

Dysponujemy różnorodnymi typami materiału, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb na szych Klientów.

BEKAPLAST™ HDPE: materiał polietylenowy odporny na działanie kwasów i zasad w szerokim zakresie ich stężeń. Występuje także w wersji przewodzącej prąd elektryczny. Nie ma negatywnego oddziaływania na organizmy żywe.

BEKAPLAST™ PP: polipropylen stabilizowany wysoką temperaturą zgodny z normą DIN 16971. Charakteryzuje się odpornością na wodne roztwory soli, alkalia i kwasy. Można go stosować w stałej temperaturze do 90 °C.

BEKAPLAST™ PVDF: fluorek poliwinilidenu charakteryzujący się wysoką odpornością chemiczną i na przenikanie. Ma szczególne zastosowanie przy zabezpieczaniu powierzchni przed działaniem węglowodorów chlorowanych.

BEKAPLAST™ PVC: materiał o wysokiej udarności. Wykazuje najwyższą odporność chemiczną i dużą sztywność.

 

Z uwagi na doświadczoną kadrę projektową i wykonawczą firma STEULER-KCH jest w stanie zrealizować każde zamówienie począwszy od fazy koncepcyjno-projektowej, doboru materiałów i wykonawstwa po kompletację, montaż, uruchomienie i odbiory końcowe.

Tworzywa sztuczne

Wróć do oferty