Rozwiązania żaroodporne dla przemysłu żelaza i stali

Wymurówki w wielkich piecach

STEULER-KCH oferuje szeroką gamę materiałów do wykładania pieców hutniczych w zależności od specyficznych warunków instalacji i obciążeń. Wypalane w temperaturze dochodzącej do 1700°C cegły korundowe odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie i zmianę warunków termicznych, dzięki czemu wytrzymują naprężenia mechaniczne w najbardziej obciążonej, górnej części pieca. W strefach redukcji używamy specjalnych kształtek z szamotu i andaluzytu, które zapewniają wyjątkową odporność na środowisko redukcyjne.

Wysoka temperatura i ciśnienie wytwarzane przez wsad są ogromnym obciążeniem dla strefy topienia pieca. Z myślą o miejscach narażonych na znaczne naprężenia firma STEULER-KCH opracowała elementy pierścieniowe z chemicznie/ceramicznie powiązanych andaluzytów. Zarówno dno pieca jak i palenisko, są pokryte wieloma warstwami cegły węglowej.

Dzięki wykorzystaniu gatunków andaluzytu i szamotu o niskiej zawartości żelaza oraz dobrej odporności na wysoką temperaturę, który jest łączony z wysokiej jakości spiekanym mulitem (o wyjątkowej odporności na korozję), firma STEULER-KCH chroni „ceramiczny kielich” pieca przed oddziaływaniem surówki.

Innowacyjne techniki ognioodporne przy redukcji bezpośredniej

STEULER-KCH wykonuje indywidualne projekty podzespołów uczestniczących w redukcji bezpośredniej, poczynając od podgrzewaczy powietrza i gazów procesowych, poprzez reformer, aż po najważniejszy element układu – piec redukcyjny.

Wyroby żaroodporne w odlewnictwie

W nowoczesnych odlewniach kanały do wlewnic wykłada się najwyższej jakości produktami ogniotrwałymi. Produkowana stal musi być bowiem pozbawiona wtrąceń niemetalicznych i posiadać stabilny skład oraz jednorodną strukturę.

W przypadku wysokiej jakości stali wysokostopowych, jak stale manganowe, STEULER-KCH wykorzystuje materiał B 80UG, charakteryzujący się reakcyjnie wiązaną matrycą mulitową o zawartości SiO2 poniżej 1,5%. Stosowanie tego rodzaju materiałów zapobiega poszerzaniu się kanałów oraz wtrąceniom tlenku glinu.