Wyposażenie pieców dla przemysłu ceramicznego

Stale rosnące koszty energii i często zmieniające się produkty w przemyśle ceramicznym wymagają wszechstronnych systemów półkowych. Konieczne staje się optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca do wypalania. Parametryczna konstrukcja wózków do wypalania produkcji STEULER-KCH zapewnia konieczną elastyczność i stabilność, dzięki czemu systemy te doskonale nadają się do stosowania m.in. w automatycznych piecach tunelowych, muflowych oraz piecach z paleniskiem wózkowym.

Aby sprostać wymogom związanym z ekstremalnymi obciążeniami mechanicznymi, w szczególności na „długich trasach” w piecach tunelowych, firma STEULER-KCH opracowała specjalny system wtykowy. Stabilne nadbudowy pieców są montowane bez zaprawy, co stanowi gwarancję bezproblemowej pracy. Specjalne połączenia w postaci wypustek/czopów kompensują też obciążenia cieplne występujące w fazach rozgrzewania i schładzania.