Rozwiązania żaroodporne dla spalarni odpadów niebezpiecznych

Popyt na podniesienie efektywności przemysłowych spalarni odpadów niebezpiecznych w coraz większym stopniu wymaga innowacyjnych materiałów ogniotrwałych. Zakres temperatur do 1400°C przy skrajnych zmianach temperatury, wysokie obciążenia mechaniczne i chemiczne w piecu obrotowym i w komorze wtórnego spalania wiążą się z podniesieniem wymagań wobec materiałów ogniotrwałych.

Materiały zawierające chrom o niskiej zawartości SiO są odporne na korozję i infiltrację, a jednocześnie zapewniają elastyczność połączeń. W zależności od obciążeń w danym obszarze, STEULER-KCH gwarantuje szeroką gamę specjalnych materiałów ogniotrwałych, które są w stanie spełnić wymagania zmieniających się warunków w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

STEULER-KCH posiada sprawdzone rozwiązania dla wszystkich rodzajów spalarni materiałów niebezpiecznych.

Piec obrotowy

Piec obrotowy jest sercem każdej spalarni. Zabezpieczenie ogniotrwałe w tej części instalacji podlega ekstremalnym warunkom.

Wlot i strefa przejściowa

Przy eksploatacji pieca obrotowego występują przede wszystkim mechaniczne obciążenia warstwy ogniotrwałej. STEULER-KCH używa w tej strefie materiałów o wysokiej odporności na ścieranie i ciśnienie. Ponadto pojawia się w tym obszarze duże przenikanie wilgoci. Materiały andaluzytowe i korundowe posiadają bardzo dobre właściwości w strefie zmiennych temperatur w zakresie 900-1150°C.

 

Główna strefa spalania i odprowadzania

W komorze spalania temperatury dochodzą do 1400°C, pojawiają się agresywne media i zmieniające się warunki. Są to ekstremalne obciążenia dla materiałów ogniotrwałych.

Od ponad 25 lat STEULER-KCH dostarcza i aplikuje materiały na bazie korundu z zawartością tlenku chromu do 15%. Materiały te charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie.

Przeprowadzone testy potwierdzają niezwykłą odporność i trwałość produktów STEULER-KCH. Na życzenie opracowujemy koncepcje indywidualnie dostosowane do potrzeb Inwestorów. W razie zainteresowania chętnie udostępnimy nasze referencje.

 

Ściana czołowa

Przednia ściana służy głównie do ładowania spalarni. Odpady stałe są dostarczane przez zsyp do pieca obrotowego, a ciecze i zawiesiny są podawane przez lance i palniki.

 

Opcje zabezpieczenia czoła

Wymagania dla zabezpieczeń ogniotrwałych ściany czołowej są ostatnio coraz wyższe. Jest to spowodowane koniecznością zwiększenia przepustowości, coraz większymi wahaniami temperatury wskutek zmiennych właściwości kalorycznych paliw i bardziej agresywnymi mediami.

 

STEULER-KCH oferuje innowacyjne systemy zabezpieczeń w postaci:

- wymurówek, z cegieł standardowych i kształtek

- okładzin kombinowanych, tj. z kształtek i produktów wypalanych, w połączeniu z betonami ogniotrwałymi

- wykładzin monolitycznych 

 

Komory dopalania

W komorze dopalania wymurówka ogniotrwała jest zazwyczaj narażona na działanie czynników chemicznych będących pochodną środowisk silnie alkalicznych. W połączeniu z temperaturami sięgającymi w komorze spalania 1350°C płynny żużel poważnie osłabia wymurówkę.

 

Sklepienie i dodatkowe elementy komory dopalania

STEULER-KCH projektuje, dostarcza i montuje stropy ogniotrwałe nie tylko z kształtek formowanych na sucho, lecz także z wykładzin monolitycznych. Bogata oferta żaroodpornych betonów, elementów stalowych oraz kotew ceramicznych umożliwia wiele różnych rozwiązań właściwych do określonego obciążenia.

 

Szeroka paleta wyrobów

Nasze portfolio produktów obejmuje kształtki i materiały monolityczne. Gama wyrobów rozciąga się od wyciskanego na sucho szamotu dla stref wlotu, poprzez okładziny trwałe i korund po materiały składające się w 99% z tlenku glinu.

Dostarczamy naszym klientom szeroki wybór: andaluzytu, boksytów, mulitu cyrkonu i SiC. W zależności od profilu wymagań – przykładowo w termicznej utylizacji odpadów - używamy dodatków, takich jak tlenek chromu i/lub krzemian cyrkonu. Istotne jest, że stosujemy najnowocześniejszą technologię wypalania w temperaturach do 1750°C.

Nasz asortyment dopełniają cegły ogniotrwałe i izolacyjne, zaprawy, betony ogniotrwałe, materiały izolacyjne.

 

Projektowanie, instalacja/aplikacja i nadzór

Nasza oferta obejmuje projektowanie, produkcję i kompletne instalacje wraz z aplikacją. Na podstawie rysunków konstrukcji stalowych i danych procesu, STEULER-KCH projektuje także kompletne systemy zabezpieczeń ogniotrwałych dla każdego aparatu. Zakres prac obejmuje nie tylko rysunki instalacji, ale także obliczenia przenikania ciepła i zalecenia dla procedury suszenia/wypalania. Nasz wysoko kwalifikowany nadzór zarządza całym procesem aplikacji i zapewnienia jego monitoring. W ten sposób zapewniamy profesjonalną realizację kompletnych rozwiązań zabezpieczeń ogniotrwałych.

 

Utylizacja spalin i ścieków

Specjalne materiały ogniotrwałe i ich systemy są wymagane dla trudnych warunków chemicznych pochodzących od płynnych odpadów i spalin o wysokich temperaturach. Dla zakładów utylizacji spalin i ścieków STEULER-KCH dostarcza także materiały wysoce odporne na ścieranie.

Zakres materiałów i usług wykonawczych ze STEULER-KCH zawiera również efektywne kosztowo rozwiązania dla przemysłu celulozowo-drzewnego, oczyszczalni ścieków i komunalnych spalarni odpadów.