Powłoki gumowe

Gumowanie konstrukcji stalowych i/lub betonowych

Różnorodność obciążeń chemicznych oddziałujących na elementy konstrukcyjne instalacji przemysłowych stawia ich projektantom i użytkownikom trudne do spełnienia wymagania w zakresie skutecznej, wieloletniej ochrony antykorozyjnej. Dla konstrukcji stalowych takich jak zbiorniki magazynowe, rurociągi, reaktory, absorbery, czy inne aparaty procesowe, ale także dla elementów betonowych (np. zbiorniki na ścieki) optymalnym zabezpieczeniem są powłoki gumowe. Dotyczy to nie tylko obciążeń chemicznych ze strony kwasów, zasad, roztworów soli, różnych chemikaliów czy pary wodnej, której negatywne oddziałanie często jest wzmocnione podwyższoną temperaturą, dużymi jej wahaniami, czy także częstymi obciążeniami mechanicznymi (ciśnienie, ścieralność).

Firma STEULER-KCH posiada w swojej ofercie szeroką gamę materiałów, które mogą być stosowane zarówno w warsztatach, jak i bezpośrednio na placach budowy. Spośród tych materiałów dobieramy indywidualnie taki rodzaj gumy, który będzie najwłaściwszy dla danego zastosowania i występujących obciążeń.

Przy wyborze optymalnego materiału trzeba uwzględnić z reguły wiele kryteriów. Powłoki gumowe, jako warstwy zabezpieczającej konstrukcje stalowe, opisuje norma DIN EN 14879. W tejże normie zawarte są też wymogi stawiane samym konstrukcjom stalowych, jeżeli mają być one zabezpieczone przez gumowanie. Jako zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed działającymi na nie obciążeniami stosuje się powłoki:

– z gumy miękkiej podlegającej dalszej wulkanizacji

– w procesie wymuszonym (ciepłym powietrzem, wodą lub parą)

– lub w procesie samowulkanizacji pod wpływem temperatury medium roboczego

– z gumy prewulkanizowanej (częściowa wulkanizacja na etapie produkcji materiału) posiadającej właściwą odporność chemiczną z chwilą zakończenia jej aplikacji.

Stosowane gumy są mieszankami jednorodnymi i jednowarstwowymi o grubości od 2 mm do 6 mm.

Wymogi:

 • trwała odporność chemiczna i szczelność
 • trwała odporność cieplna
 • trwała możliwość przyjmowania obciążeń mechanicznych
 • przyleganie do podłoża (stal, beton)
 • odporność na starzenie się
 • właściwości antyadhezyjne i możliwość dekontaminacji
 • zdolność do pokrywania pęknięć podłoża (podłoże betonowe)
 • zdefiniowana grubość warstwy
 • możliwość powtarzania badań na szczelność

Rodzaje powłok gumowych:

 • gatunki gumy przeznaczone dla konstrukcji stalowych i betonowych na bazie kauczuku butylowego (IIR), bromobutylowego (BIIR), chlorobutylowego (CIIR), chloroprenowego (CR), hypalonu (CSM), kauczuku naturalnego (NR) oraz gatunki specjalne
 • oprócz materiałów gumowych przeznaczonych go wulkanizacji w autoklawach STEULER-KCH dostarcza też bezpośrednio elementy konstrukcji stalowych, które są chronione przez te materiały
 • materiały samowulkanizujące się lub prewulkanizowane, także do wulkanizacji gorącą wodą

 

Zabezpieczenia chemoodporne i wykładziny chemoodporne oraz antykorozja przemysłowa

Wróć do oferty