Powłoki żywiczne

Elementy konstrukcyjne instalacji przemysłowych są narażone na różnorodne obciążenia korozyjne. Jest to głównie oddziaływanie chemiczne – np. ze strony kwasów, zasad, roztworów soli oraz rozpuszczalników organicznych, także różnych chemikaliów lub pary wodnej, której potencjał korozyjny wzrasta często przy rosnących temperaturach lub w przypadku silnych wahań temperatur. Zbiorniki, rurociągi, wieże reakcyjne, absorbery, itd., są ponadto narażone często na obciążenia mechaniczne, jak ciśnienie i abrazja.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma STEULER-KCH opracowała szeroki wybór powłok żywicznych. Przy wyborze optymalnego materiału trzeba uwzględnić z reguły wiele kryteriów. W przypadku silnych obciążeń ze strony mediów działających bezpośrednio na elementy konstrukcyjne zgodnie z normą DIN EN 14879 wymagane są w szczególności organiczne powłoki zabezpieczające o grubości warstwy co najmniej 1 mm.

Wymogi:

  • trwała odporność chemiczna i szczelność
  • trwała odporność cieplna
  • trwała możliwość przyjmowania obciążeń mechanicznych
  • przyleganie do podłoża (stal, beton)
  • odporność na starzenie się
  • właściwości antyadhezyjne i możliwość dekontaminacji
  • zdolność do pokrywania pęknięć podłoża (podłoże betonowe)
  • brak negatywnego oddziaływania na organizmy żywe
  • zdolność odprowadzania ładunków elektrycznych

W zależności od sytuacji stosuje się nie tylko różne produkty, lecz także różne metody ich aplikacji:

Posiadające doskonałe parametry powłoki do nakładania szpachlą zawierające wypełniacze o wysokiej odporności na obciążenia chemiczne i mechaniczne – na bazie żywicy epoksydowej i winyloestrowej oraz na bazie poliuretanu do zastosowań na podłożu betonowym (np. posadzki) jak i stalowym (zbiorniki procesowe)

Powłoki natryskowe na bazie poliuretanu, winyloestru, nienasyconej żywicy poliestrowej i epoksydowej, a także powłoki typu „flake” oraz laminaty natryskowe na bazie winyloestru, poliuretanu i żywicy epoksydowej, także specjalne powłoki na bazie żywic winyloestrowych o wysokiej odporności na temperaturę i powłoki z żywic epoksydowych posiadające dopuszczenie na kontakt z wodą pitną do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych.

Laminaty wzmacniane włóknami szklanymi i syntetycznymi, na bazie żywicy furanowej, winyloestrowej, nienasyconej żywicy poliestrowej i epoksydowej – o wysokiej trwałości i bardzo dobrej odporności chemicznej do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych.

Systemy powłok zgodne z przepisami ustawy o ochronie wód

Celem przepisów ustawy o ochronie wód dotyczących powłok ochronnych, jest takie zabezpieczenie – głównie przed korozją – zbiorników, mis zabezpieczających oraz równych powierzchni podłoża, aby wykluczyć przedostanie się niebezpiecznych substancji do gruntu i następnie do wód gruntowych. Jeżeli powłoka ma zabezpieczać powierzchnię betonową, to musi mieć także zdolność pokrywania pęknięć zabezpieczanej powierzchni. Jeżeli powłoka może być narażona na choćby krótkotrwale działanie cieczy określanych na podstawie odpowiednich przepisów jako łatwopalne, to materiał powłoki musi mieć też zdolność do odprowadzania ładunków elektrycznych. Powłoki opracowane przez STEULER-KCH w celu sprostania tym wymaganiom były badane przez autoryzowane placówki badawcze i uzyskały odpowiednie certyfikaty, w tym certyfikat Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), który potwierdził wymagane właściwości fizyczne i chemiczne naszych powłok oraz ich przydatność dla omawianego tu zakresu zastosowań. Jesteśmy też autoryzowanym zakładem wykonawczym w zakresie prac z zakresu regulowanego przepisami ustawy o ochronie wód gruntowych.

Zabezpieczenia chemoodporne i wykładziny chemoodporne oraz antykorozja przemysłowa

Wróć do oferty