Mokre elektrofiltry

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi mokrego elektrofiltru są łączone w segmenty pakiety rurowe, które dopasowuje się do rozmiarów kanałów gazowych. Rury wykonane są z tworzywa sztucznego i pokryte od wewnątrz materiałem prądoprzewodzącym (stanowiącym jedną z elektrod). Środkiem każdej rury przebiega drut stanowiący drugą elektrodę. Wytworzone w czasie pracy pole elektrostatyczne powoduje osadzanie się zanieczyszczeń na powierzchni wewnętrznej rur. Zanieczyszczenia te są okresowo usuwane przez spłukiwanie wodą.

Mokre elektrofiltry stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność nadzwyczaj dokładnego odseparowania mieszanin aerozoli i cząstek stałych z gazów spalinowych czy tez procesowych. Z uwagi na korzystny stosunek efektywności oczyszczania do kosztów, elektrofiltry mokre stosuje dzisiaj w szczególności do odseparowania mgły kwasowej, aerozoli, drobnych pyłów, oparów żywic, farb czy tez olejów.

Głównym obszarem zastosowań w przemyśle są huty metali nieżelaznych, elektrownie, spalarnie odpadów i zakłady chemiczne. Zaletą produktów firmy STEULER jest z jednej strony ich modułowa budowa (przypominająca klocki) oraz użycie rur polipropylenowych z ich specjalnymi właściwościami, a z drugiej strony specjalny układ uziemiania gwarantujący najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Pakiety rur o dużej średnicy 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie oszczędzania kosztów zauważalny jest wzrost zainteresowania elektrofiltrów, które są wykonywane z rur większej średnicy. Dotychczasowe konstrukcje w oparciu o rury wykonane ze stali pokrytej ołowiem bądź ze stali szlachetnej o wysokiej odporności na korozję zostały zastąpione w rozwiązaniach firmy STEULER-KCH pakietami rur z tworzywa sztucznego.