Niezawodny system STEULER- Q7 używany jest w szerokiej gamie obiektów basenowych, parków wodnych, w kompleksach łaźni, spa oraz w pomieszczeniach takich jak sauny, natryski etc. Jest wykorzystywany nie tylko w nowych obiektach, ale także przy renowacji i modernizacji już istniejących.

Stosowana od lat miękka mieszanka na bazie kauczuku chlorobutylowego bardzo dobrze sprawdza się jako gumowa membrana uszczelniająca pod wymurówki ceramiczne. Posiada dużą odporność chemiczną przy równoczesnej wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Ze względu na gwarantowaną szczelność, wyjątkową odporność chemiczną oraz elastyczność bardzo dobrze sprawdza się w obiektach:

– położonych powyżej powierzchni gruntu (piętra budynków)

– położonych na terenach geologicznie niestabilnych

– zawierających wodę z dodatkami korozyjnymi (wody lecznicze)

Sposób użycia

Fundamentem dla systemu STEULER-Q7 jest uzyskanie warstwy prądo-przewodzącej potrzebnej do wykonania próby szczelności po położeniu membrany gumowej. Warstwę tę stanowi powłoka o grubości ok. 1 mm wykonana z żywicy epoksydowej na podłożu betonowym. Żywica wypełnia pory, otwory i inne defekty powierzchniowe tworząc szczelną i gładką powłokę. Na tak przygotowane podłoże, aplikuje się warstwę elastycznej gumy prewulkanizowanej o grubości 2 mm. Następnie, poprzez zastosowanie przyrządu elektroiskrowego o napięciu ok 7 kV, bada się jej szczelność. Po uzyskaniu  pozytywnego wyniku na powłokę gumową nanosi się kolejną warstwę żywicy epoksydowej wzbogaconą piaskiem kwarcowym (dla uzyskania odpowiedniej chropowatości i przyczepności warstwy ceramicznej). Na tak wykonaną membranę układa się płytki ceramiczne oraz ceramiczne systemy przelewowe wg wcześniej wykonanego projektu.

1 Zabezpieczenia chemoodporne i wykładziny chemoodporne oraz antykorozja przemysłowa

2 Tworzywa sztuczne

3 Oczyszczanie gazów

4 Materiały żaroodporne i wykładziny żaroodporne

5 Inne systemy i wyroby